Przedmiot działalności

Archiwum Akt Nowych > Przedmiot działalności
Przedmiot działalności

Działalność archiwów państwowych obejmuje gromadzenie, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej.
Do zakresu działania archiwów państwowych należy w szczególności:

  • kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym,
  • przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych,
  • ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych,
  • udostępnianie materiałów archiwalnych,
  • prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej,
  • wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów i reprodukcji materiałów archiwalnych oraz zaświadczeń wydanych na ich podstawie

Archiwum Akt Nowych – jedno z trzech polskich archiwów o charakterze centralnym – utworzone zostało w 1919r., początkowo nosiło miano Archiwum Wojskowego, od 1930r. działa pod obecną nazwą. Archiwum gromadzi i przechowuje  przede wszystkim archiwalia wytworzone przez naczelne organa władzy, kontroli, administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości, samodzielne urzędy centralne, centralne organa państwowej i spółdzielczej administracji gospodarczej, centralne instytucje finansowo-kredytowe i ubezpieczeniowe, centralne organa partii oraz organizacji politycznych, społecznych, zawodowych, kulturalnych i sportowych oraz wybitne osobistości życia politycznego, społecznego i kulturalno-oświatowego państwa polskiego. Większość z nich dotyczy okresu po 1916r., choć niektóre zespoły i zbiory sięgają XIX wieku (m.in. akta partii i organizacji społecznych czy niepodległościowych) a nawet XV (akta rodzin).


Zasięgiem działania Archiwum Akt Nowych obejmuje całość terytorium Państwa Polskiego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Małgorzata Budzyńska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:29.10.2004
Data publikacji:29.10.2004 09:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.11.2004 09:03 Edycja dokumentu (Małgorzata Budzyńska)
20.11.2004 12:18 Edycja dokumentu (Małgorzata Budzyńska)
20.11.2004 11:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Budzyńska)
19.11.2004 12:11 Edycja dokumentu (Małgorzata Budzyńska)
19.11.2004 12:10Dodano załącznik "Przedmiot działalności"
(Małgorzata Budzyńska)
29.10.2004 09:52 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Budzyńska)