struktura

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

Archiwum kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

W skład Archiwum wchodzą:

Oddział ewidencji, opracowania, zabezpieczania, udostępniania zasobu i informacji,

Sekcja do spraw ewidencji, informacji, udostępniania i prowadzenia kwerend,

Sekcja do spraw opracowania i popularyzacji zasobu,

Sekcja do spraw digitalizacji, reprografii i konserwacji,

Samodzielne stanowisko do spraw narastającego zasobu archiwalnego,

Dział administracyjno - finansowy.

 

W Archiwum działają następujące organy opiniodawcze i doradcze:

Kolegium,

Komisja Metodyczna,

Komisja archiwalnej oceny dokumentacji wspólna z AP Gdańsk.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:struktura
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Aleksandra Szlufik
Informację wytworzył:Aleksandra Szlufik
Data na dokumencie:20.10.2004
Data publikacji:20.10.2004 13:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż