Adresy i telefony

 

Archiwum Państwowe w Zamościu
ul. Hrubieszowska 69A
22-400 Zamość
tel. 84 542 10 37, 84 638 93 82
fax. 84 639 23 35

e-mail: kancelaria@zamosc.ap.gov.pl

Dyrektor
mgr Jakub Żygawski

 

Dni i godziny przyjęć Interesantów
poniedziałek, środa - piątek w godz. 7:30 - 15:30

wtorek w godz. 7:30 - 16:30

Czytelnia
czynna:

poniedziałek, środa - piątek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek w godz. 8:00 - 16:00
e-mail: pracownia@zamosc.ap.gov.pl


 

 

KONTAKT DO PRACOWNIKÓW ARCHIWUM

Oddział I Ewidencji, Zabezpieczania, Udostępniania Zasobu i Informacji (EU)

Kierownik:
mgr Agata Pysiewicz, starszy archiwista, apysiewicz(at)zamosc.ap.gov.pl

Obsługa Czytelni:
mgr Jadwiga Łukaszczuk, starszy archiwista, jlukaszczuk(at)zamosc.ap.gov.pl

Stanowiska ds. kwerend:
Bogumiła Mielnicka, archiwista, bmielnicka(at)zamosc.ap.gov.pl
mgr Edyta Lepa, archiwista, elepa(at)zamosc.ap.gov.pl

Stanowisko ds. digitalizacji zasobu archiwalnego:
mgr Marek Kaszuba, archiwista, mkaszuba(at)zamosc.ap.gov.pl

Stanowisko ds. konserwacji zasobu archiwalnego:
Anna Borucka, archiwista, aborucka(at)zamosc.ap.gov.pl

Informatyk:
Marcin Buczek, mbuczek(at)zamosc.ap.gov.pl

 

Oddział II Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym (NA)

Kierownik:
mgr Jadwiga Świrgoń, starszy archiwista, jswirgon(at)zamosc.ap.gov.pl

Stanowisko ds. nadzoru:

mgr Magdalena Jarmuł, archiwista, mjarmul(at)zamosc.ap.gov.pl

 

Samodzielne Stanowisko do spraw Opracowania Zasobu Archiwalnego (OZ)
vacat

 

Samodzielne Stanowisko do spraw Przechowalnictwa Dokumentacji o Czasowym Okresie Przechowywania (PP)
mgr Ewa Kołaszewska, starszy archiwista, ekolaszewska(at)zamosc.ap.gov.pl

 

Samodzielne stanowisko do spraw Administracji - Kancelaria/Biuro Obsługi Interesanta (KA)
Magdalena Kubina, kancelaria(at)zamosc.ap.gov.pl

 

Finanse i Kadry (FK):

Główny Księgowy:
mgr inż. Mariusz Dzieciuch, tel. 81 528 61 47 (przy Archiwum Państwowym w Lublinie)

Samodzielny referent do spraw kadr i płac:
Edyta Półtorak, epoltorak(at)zamosc.ap.gov.pl

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Adresy i telefony
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Jakub Żygawski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2003 21:40