Prezentacja publiczna założeń projektu pn."Archiwa Cyfrowe"

W dniu 17 lipca 2018 r., w godz. 10:00 – 12:00, w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przy ul. Rakowieckiej 2D w Warszawie (w sali konferencyjnej na parterze), odbędzie się prezentacja publiczna założeń projektu „Archiwa Cyfrowe”, który planowany jest do realizacji w ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 r. do godz. 16.00, na adres e-mail: itarnowska@archiwa.gov.pl , podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezentacja publiczna założeń projektu pn."Archiwa Cyfrowe"
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Marcin Szczepański
Informację wytworzył:Izabela Tarnowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.06.2018 12:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż