Informacja o udzieleniu zamówienia [26.87.2018]

Informacja o udzieleniu zamówienia

Na podstawie art. 1380 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) informujemy o zawarciu umowy z Wykonawcą, w postępowaniu na Usługi opracowania materiałów archiwalnych i przeprowadzania kwerendy dotyczącej reparacji i start wojennych (numer postępowania 26.87.2018).

Umowa została zawarta dnia 11 czerwca 2018 r., pomiędzy Zamawiającym - Archiwum Akt Nowych, a Wykonawcą:

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

ul. Bonifraterska 6 lok. 21

00-213 Warszawa

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o udzieleniu zamówienia [26.87.2018]
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Małgorzata Przeździecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.06.2018 15:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż