Obowiązek informacyjny ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W GDAŃSKU

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

(informacja przekazywana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1.   Dane osobowe są przetwarzane przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Wałowej 5, 80-858 w Gdańsku. Tel. +48 58 301 74 63/64
2.   Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Janusz Chilicki, kontakt jchilicki@gdansk.ap.gov.pl

3.    Podstawa prawna i cel przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora o której mowa w  art. 6 pkt 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celu realizacji zadań statutowych Administratora.
4.    Jak długo będą przechowywane Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych Administratora, wynikający z przepisów prawa.
5.    Komu mogą zostać ujawnione Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom
 ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W GDAŃSKU  na podstawie  upoważnienia przez Administartora do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych oraz podmiotom udzielającym wsparcia ARCHIWUM PAŃSTWOWEMU W GDAŃSKU na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6.    Przysługuje Ci prawo do:
-    informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu;
-    dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
-    prawo do żądania usunięcia swoich danych,
-    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
-    przenoszenia swoich danych,
-    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
7.    Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8.    Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem. Jesteś zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
    
Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obowiązek informacyjny ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W GDAŃSKU
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Krzysztof Porolniczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2018 13:59