Podstawy prawne działania

Archiwum Państwowe w Zamościu utworzone zostało na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 r., następnie zarządzenia nr 4 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z 21 stycznia 1976 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich archiwów państwowych.

Obecnie jego działalność regulują:
- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1396 z późniejszymi zmianami),
- Statut Archiwum Państwowego w Zamościu (zarządzenie Nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7 lipca 1998 w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Zamościu).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawy prawne działania
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Jakub Żygawski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2003 21:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż