Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo

25 maja zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pragniemy Państwa poinformować , że:

1. Administratorem Państwa danych jest Archiwum Państwowe w Koszalinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 75-803, tel.: 94 317-03-60, mail: sekretariat@koszalin.ap.gov.pl

2. Zbieramy Państwa dane w celu realizacji zadań określonych na podstawie ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217)

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W sprawie wszelkich pytań i niejasności w kwestii bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Archiwum Państwowym w Koszalinie, prosimy o kontakt mailowy na adres: iod@koszalin.ap.gov.pl

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ochrona danych osobowych
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Andryszak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.05.2018 08:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż