Przedmiot działalności

Archiwa państwowe prowadzą działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego. W jej ramach gromadzą, ewidencjonują, przechowują, opracowują, zabezpieczają i udostępniają materiały archiwalne oraz prowadzą działalność informacyjną.

Do zakresu działania archiwów państwowych należą w szczególności:

  • kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego;
  • prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego;
  • ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobu archiwalnego;
  • kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym;
  • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
  • prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych;
  • popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
  • wykonywanie zadań określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Właściwość miejscowa Archiwum Państwowego w Zamościu obejmuje:

- na terenie województwa lubelskiego obszar obejmujący:

a) miasto na prawach powiatu Zamość,

b) wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego,

c) gminy: Gorzków, Izbica, Rudnik i Żółkiewka powiatu krasnostawskiego

d) gminy: Wysokie i Zakrzew powiatu lubelskiego.

Właściwość rzeczową i miejscową Archiwum Państwowego w Zamościu szczegółowo regulują akty prawne dostępne w dziale "Podstawy prawne działania".

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Jakub Żygawski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2003 21:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż