wersja do wydruku Anna Wajs 24.05.2018 14:58

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) Archiwum Państwowe w Warszawie (dalej: APW) informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Warszawie z siedzibą przy ulicy Krzywe Koło 7 w Warszawie (kod pocztowy 00-270).

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań statutowych APW, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a oraz c RODO, przez okres niezbędny do zrealizowania Pani/Pana wniosku o udostępnienie materiałów archiwalnych.             

3. Podane dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Mogą być udostępniane wyłącznie instytucjom upoważnionym z mocy prawa, np. organom wymiaru sprawiedliwości.

4. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w celach innych niż realizacja zadań statutowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

7. Pytania, wnioski i żądania w sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych może Pani/Pan kierować do naszego inspektora ochrony danych pana Krzysztofa Kaliszewskiego na adres:

            1. e-mail: iod@warszawa.ap.gov.pl;

2. adres korespondencyjny: Archiwum Państwowe w Warszawie, ul. Krzywe Koło 7, 00-270 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji Pani/Pana wystąpienia o udostępnienie materiałów archiwalnych.

9. Podane dane będą przechowywane przez APW zgodnie z obowiązującymi w jednostce przepisami kancelaryjnymi.

10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ochrona danych osobowych
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Anna Wajs
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2018 14:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.09.2018 15:34 Edycja dokumentu (Anna Wajs)
11.06.2018 14:08 Edycja dokumentu (Anna Wajs)
24.05.2018 15:42 Edycja dokumentu (Anna Wajs)
24.05.2018 15:01 Edycja dokumentu (Anna Wajs)
24.05.2018 14:58 Utworzenie dokumentu. (Anna Wajs)