Działalność usługowa

Archiwum Państwowe w Opolu wykonuje usługi archiwalne w zakresie wyszukiwania archiwaliów, prowadzenia kwerend, reprografii, przetwarzania i przekazywania danych przy użyciu systemów teleinformatycznych lub informatycznych nośników danych. 

Zasady świadczenia usług przez archiwa państwowe uregulowane są w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst. jedn. Dz. U. 2016, poz. 1506 z późn. zm.).

W sposób szczegółowy rodzaje, zakres oraz cennik usług świadczonych przez Archiwum Państowe w Opolu określają:

Regulamin świadczenia usług przez Archiwum Państwowe w Opolu.

Cennik usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Opolu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Działalność usługowa
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Sławomir Marchel
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2017 14:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż