kompetencje

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

 • współdziałanie z Dyrektorem Archiwum we wszystkich sprawach należących do kompetencji Dyrektora,
 • zastępowanie Dyrektora i kierowanie pracą Archiwum w czasie nieobecności Dyrektora,
 • kierowanie zespołem wewnętrznym Archiwum w sprawach wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej,
 • bieżący nadzór nad pracą Oddziałów Archiwum,
 • koordynowanie realizacji zadań wymagających współdziałania kilku oddziałów,
 • nadzorowanie działalności Archiwum w zakresie konserwacji i profilaktyki archiwalnej,
 • organizowanie mikrofilmowania i digitalizacji w celu zabezpieczenia zasobu Archiwum,
 • koordynowanie zadań związanych z informatyzacją Archiwum,
 • przygotowanie  planów rocznych i wieloletnich działalności Archiwum oraz opracowanie sprawozdań w tym zakresie,
 • koordynowanie prac nad opracowaniem budżetu zadaniowego Archiwum we współpracy z Działem Finansowo-księgowym,
 • udział w opracowywaniu aktów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora,
 • koordynowanie i wykonywanie zadań w granicach udzielonych upoważnień i kompetencji,
 • koordynowanie praktyk, staży i współpracy z wolontariuszami.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Sławomir Marchel
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.07.2017 12:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż