ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO

ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO

 

         Zamawiający zgodnie z art. 31a ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zaprasza do dialogu technicznego w związku z planowanym postępowaniem dotyczącym modernizacji konwertera OP 500 firmy Zeutschel.

W związku z przygotowaniem przez Narodowe Archiwum Cyfrowe (dalej: „NAC” lub „Zamawiający” postępowania dotyczącego modernizacji konwertera, chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w dialogu technicznym dotyczącym planowanego zamówienia.

Na zamówienie składać się będzie m.in. dostawa jednostki sterującej wraz z  aktualnym oprogramowaniem specjalistycznym obsługującym konwerter oraz  nowych kontrolerów i nowego okablowania.

Celem niniejszego Zaproszenia jest uzyskanie przez Zamawiającego od potencjalnych wykonawców jak najpełniejszej informacji o możliwych sposobach wykonania zamówienia, określenie najkorzystniejszych warunków jego realizacji, a także rozeznanie terminów, w jakich modernizacja mogłaby zostać pomyślnie zakończona. Dialog będzie dotyczył opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunków umowy.

Odpowiedź na Zapytanie prosimy kierować mailowo do dnia 27.06.2017 r. do godz. 16.00. Dialog techniczny zostanie przeprowadzony w terminie od 28.06.-05.07.2017 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Zamawiającego. Odpowiedź na Zapytanie powinna zawierać propozycję daty spotkania wraz  z podaniem sugerowanej godziny.

Zamawiający dopuszcza możliwość okazania potencjalnym wykonawcom urządzenia, które ma zostać zmodernizowane.

 

Osoba do kontaktu:

Grzegorz Sroka, tel. (22) 572 16 06, e-mail: grzegorz.sroka@nac.gov.pl

Narodowe Archiwum Cyfrowe, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Dariusz Pełka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.06.2017 14:59