Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Toruniu jest państwową jednostką budżetową.

Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z  2016, poz. 1870 z późn. zm.). Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

Archiwum Państwowe w Toruniu posiada majątek (środki trwałe) o łącznej wartości netto 2.524.830,48  zł, w tym:

  • nieruchomości o wartości 2.122.869,45  zł w tym:
    1.Należący do Skarbu Państwa budynek centrali Archiwum Państwowego w Toruniu przy Placu Rapackiego 4 znajdujący się w trwałym zarządzie Archiwum
    2.Nieruchomość należącą do Skarbu Państwa przy ul. Idzikowskiego 6c w Toruniu znajdującą się w trwałym zarządzie Archiwum (mieści się tutaj Oddział II i Oddział III AP Toruń)
    3. Należący do Skarbu Państwa budynek wraz z przynależnościami Oddziału we Włocławku Archiwum Państwowego w Toruniu przy ul. Ks. J. I. Skorupki 4 znajdujący się w trwałym zarządzie Archiwum
     
  • majątek ruchomy o łącznej wartości 391.748,03 zł – zainstalowane w magazynach budynków regały jezdne, sieci i sprzęt komputerowy, sprzęt konserwatorski oraz inne maszyny i urządzenia.

Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za rok 2016, z uwzględnieniem inwestycji z roku 2016.

Budżet Archiwum Państwowego w Toruniu w 2006 r. wynosił 2.666.474,000 zł. W 2017 r. przyznano budżet w kwocie 2.507.920,00 zł .

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Krzysztof Kopiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2004 14:48