Przedmiot działalności

 Archiwa państwowe prowadzą działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego. Wspomniana działalność obejmuje gromadzenie, ewidencję, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej. Do zakresu działania archiwów państwowych należy w szczególności:
1. kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego;
2. ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobu archiwalnego;
3. kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym;
4. wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
5. prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych;
6. popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
7. wykonywanie zadań określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Właściwość miejscowa Archiwum Państwowego w Toruniu obejmuje:
1. na terenie województwa kujawsko - pomorskiego obszar obejmujący:
-miasta na prawach powiatu Grudziądz, Toruń i Włocławek
-wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: aleksandrowskiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko - dobrzyńskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, toruńskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego.
2. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obszar obejmujący wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu nowomiejskiego.

Właściwość rzeczową i miejscową Archiwum Państwowego w Toruniu szczegółowo regulują akty prawne dostępne w dziale "Podstawy prawne działania".

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Krzysztof Kopiński
Informację wytworzył:Artur Nogaj
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2003 14:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż