Podstawy prawne działania

Archiwum Państwowe w Białymstoku zostało powołane dekretem Ministra Oświaty z dnia 10 listopada 1950 r. (Dz.U. Min. Ośw. Nr 1, poz. I z 1951 r.). Swą działalność Archiwum rozpoczęło w kwietniu 1953 r.

Obecnie jego działalność regulują:

·    Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 z późniejszymi zmianami)

·  Statut Archiwum Państwowego w Białymstoku (Decyzja Nr 31 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 sierpnia 2004r., w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowego w Białymstoku wraz ze zmianami wprowadzonymi Decyzją Nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 16 grudnia 2010 r., w sprawie zmiany statutu Archiwum Państwowego w Białymstoku)

·  Regulamin Organizacyjny Archiwum Państwowego w Białymstoku regulujący wewnętrzną strukturę Archiwum (Zarządzenie nr 2/04 Dyrektora Archiwum Państwowego w Białymstoku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia w Archiwum Państwowym w Białymstoku obowiązku Regulaminu Organizacyjnego APB)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawy prawne działania
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Jarosław Jasiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.10.2003 11:48