kompetencje

Dyrektor Archiwum kieruje całokształtem działalności Archiwum oraz czuwa nad prawidłową realizacją zadań statutowych.

  Do zakresu działania Dyrektora Archiwum należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo-badawczych,

2) ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,

3) reprezentowanie Archiwum na zewnątrz,

4) przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,

5) dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,

6) wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz przewidzianych odrębnymi przepisami,

7) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,

8) czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników,

9) kierowanie realizacją zadań ppoż., bhp i obronnych,

10) wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej.

(§ 13 Statutu Archiwum Państwowego w Suwałkach)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Sławomir Filipowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.12.2003 15:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż