Majątek i finanse

 

Archiwum Państwowe w Siedlcach jest jednostką budżetową, dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia.

 

Działalność finansową Archiwum określa ustawa  z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Majątek Archiwum Państwowego stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową jednostki.

Archiwum Państwowe w Siedlcach posiada majątek (aktywa trwałe) o łącznej wartości: 4.342.883,00 zł. w tym:

-  nieruchomości o wartości: 729.797,02 zł.(należący do Skarbu Państwa budynek AP
   w Siedlcach przy ul. Księdza Biskupa Świrskiego 2 oraz budynek siedziby Archiwum     
   przy ulicy T. Kościuszki 7 znajdujący się w trwałym zarządzie Archiwum odpłatnym 
   rocznie w wysokości -1.759,27 zł.

-  majątek ruchomy o łącznej wartości: 264.088,44 zł.– sprzęt komputerowy, biurowy,   
   magazynowy i inne.

-  inwestycje rozpoczęte: 3.348.997,54 zł. (inwestycja polegająca na remoncie i adaptacji 
   dotychczasowych budynków).

Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za rok 2007.

 

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest Dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

Archiwum prowadzi również działalność pozabudżetową w postaci dochodów własnych
(zabiegi konserwacji akt, kwerendy, kserokopiowanie i skanowanie materiałów archiwalnych) oraz
  przechowalnictwo materiałów archiwalnych.

Fundusze pozabudżetowe przeznaczone są na zakup wyposażenia i materiałów do pracowni konserwatorskiej, zakup sprzętu komputerowego i finansowanie prac popularyzatorskich i wydawniczych Archiwum w postaci przygotowywania wystaw archiwalnych i wydawania publikacji.

informację wytworzyła: Danuta Kondraciuk
informację opublikował: Grzegorz Welik

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Welik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2003 14:20