Adresy i telefony

Adresy i telefony

Archiwum Główne Akt Dawnych

Ul. Długa 7

00 – 263 Warszawa

www.agad.gov.pl

e-mail:sekretariat@agad.gov.pl

 

Centrala 22 831 – 54 – 91 do 93, 22 635 - 45 - 32 do 33

Fax. 22 831 – 54 – 91 do 93 w. 463 lub 22 831-16-08

Sekretariat    22 831 – 15 – 25

 

Dyrektor

Dr Hubert Wajs  22 831 – 15 – 25

 

 

Zastępca Dyrektora

Dr Jacek Krochmal w. 431

 

Oddział I – w. 434, 440

Kierownik oddziału I w. 443

 

Oddział II – w. 432, 451

Kierownik oddziału II – w. 442

 

Oddział III – w. 430, 445

Kierownik oddziału III w. 448

 

Oddział IV – w. 458

Kierownik oddziału IVw. 449

 

Oddział V – w. 429, 424

Pracownia - w. 429

Kierownik oddziału V w. 427

 

 

 

 

Oddział VI

Kierujący oddziałem VI w. 431

 

 

Samodzielne stanowisko ds. kwerend - w. 424

 

 

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy – w. 441, 471

 

 

Dział Finansowo-Księgowy – w. 422, 425,

 

 

 

Samodzielne stanowisko ds. kadr - w. 423

 

 

 

Samodzielne stanowisko ds. informatycznych – w. 490

 

 

Samodzielne stanowisko ds. informacji niejawnych i spraw obronnych - 491

 

 

Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów – w. 455, 465

Kierownik CLKA - w. 469

 

 

Pracownia Mikrobiologiczna - w. 439

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Adresy i telefony
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Małgorzata Witecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2003 09:30