wersja do wydruku Konrad Kurys 23.09.2003 14:30

Więcej...

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Informacja Publiczna może być udostępniona w formie:

1) kserokopii informacji publicznej albo jej wydruku lub
2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji (dyskietka, płyta CD)

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym wnioskodawca jest informowany o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Za udzielanie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji, od której wnioskodawca może się odwołać.
 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Więcej...
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Konrad Kurys
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2003 14:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż