Opłata skarbowa


Wybrane stawki opłaty skarbowej 

przedmiot opłaty skarbowej

wysokość opłaty

Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

24,00 zł

Pozostałe zaświadczenia wydawane przez archiwa państwowe

26,00 zł

poświadczenie zgodności odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii (za każdą rozpoczętą stronę)

5,00 zł

dokumenty  stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy)

17,00 zł

Podstawa prawna
Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. nr 187, poz. 1330).

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłata skarbowa
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Henryk Krystek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.06.2004 12:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż