kompetencjeDyrektor kieruje całokształtem działalności Archiwum, w szczególności:

  •     sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, organizacyjnych i administracyjnych,
  •     sprawuje ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,
  •     reprezentuje Archiwum na zewnątrz,
  •     przedkłada Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych plany rzeczowe i finansowe oraz sprawozdania i wnioski dotyczące ich realizacji,
  •     dokonuje wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,
  •     wydaje decyzje w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz w przewidzianych odrębnymi przepisami,
  •     wykonuje zadania przewidziane dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej,
  •     bezpośrednio kieruje personelem naukowym,
  •     czuwa nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników,
  •     kieruje realizacją zadań ppoż, bhp i obronnych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Henryk Krystek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2003 07:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż