Majątek i finanseArchiwum Państwowe w Poznaniu jest państwową jednostką budżetową.

Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami). Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

Archiwum Państwowe w Poznaniu posiada majątek (środki trwałe) o łącznej wartości netto 804.775,05 zł, w tym:
  •     nieruchomości o wartości 358.003,26 zł – należące do Skarbu Państwa:
          - budynek centrali Archiwum Państwowego w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 41/43,
          - budynek Oddziału Archiwum w Gnieźnie,
          - budynek Oddziału Archiwum w Koninie,
          - budynek Oddziału Archiwum w Pile,
znajdujące się w nieodpłatnym zarządzie Archiwum.
  • majątek ruchomy o łącznej wartości 446.771,79 zł
           - zainstalowane w magazynach budynku centrali regały jezdne, sprzęt komputerowy, inne maszyny,  urządzenia i wyposażenie.

Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za rok 2003.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

Archiwum prowadzi również działalność pozabudżetową w postaci środka specjalnego.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Henryk Krystek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.06.2004 11:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż