wersja do wydruku Artur Nogaj 22.07.2014 14:46

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury (sprzętu i oprogramowania)..."

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury (sprzętu i oprogramowania) w celu zdigitalizowania i udostępnienia źródeł genealogicznych Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w ramach realizacji projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2)”. AG.26.16.2014

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury (sprzętu i oprogramowania)..."
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Artur Nogaj
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.07.2014 14:46