kompetencje

 

Zastępca Dyrektora

Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Krzysztof Łapiński

tel. 044 6496971   

 

4.   Do zadań zastępcy dyrektora należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa i przyznanych kompetencji, w tym:

a)  reprezentowanie Archiwum wobec władz oraz urzędów administracji rządowej i samorządowej, sądów, instytucji, osób prawnych i osób fizycznych, bądź innych jednostek organizacyjnych,

b) nadzorowanie działalności komórek organizacyjnych,

c)  dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunkach bieżących Archiwum,

d) decydowanie w sprawach udostępniania materiałów archiwalnych i kwerend podmiotom krajowym, zagranicznym lub międzynarodowym,

e)  wydawanie zezwoleń na wcześniejsze udostępnianie materiałów archiwalnych,

f)  organizowanie mikrofilmowania lub reprografowania na innym nośniku materiałów archiwalnych w celu zabezpieczenia zasobu,

wydawanie zezwoleń na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,

h) nadzorowanie wykonywania kontroli archiwalnych przez Archiwum,

i)   wydawanie decyzji w toku postępowania administracyjnego,

j)   zapewnianie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony danych osobowych,

k) wykonywanie innych zadań i poleceń służbowych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,

l)   informowanie na bieżąco podległych pracowników o decyzjach, instrukcjach i innych materiałach otrzymanych z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,

m) wykonywanie innych zadań z zakresu kierowania Archiwum

2)   prowadzenie spraw związanych z OC,

3) prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną.

5.  Zastępca dyrektora i kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają przed dyrektorem Archiwum za wykonywanie powierzonych im zadań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Piotr Głowacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2003 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż