Załatwianie spraw

Korespondencję do AGAD należy nadsyłać pod adresem:

Archiwum Główne Akt Dawnych
Ul. Długa 7
00 – 263 Warszawa

lub e-mail:sekretariat@agad.gov.pl

 

lub fax.: 22 831-54-91 w. 463 lub 22 831 - 16 08

lub składać osobiście w Sekretariacie (pok. nr 206) w godzinach od 8.00 do 16.00.

Skargi i wnioski wnoszone pisemnie przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sekretariatu.

 

INFORMACJA:
Centrala (+ 48 22) 831 - 54 - 91 do 93 lub 22 635- 45 -32 do 33 wew. 427, 429, 446, 424.

 

AGAD udostępnia posiadane archiwalia, udziela informacji na piśmie i ustnie (bezpośrednio i telefonicznie), wykonuje reprodukcje z posiadanych materiałów archiwalnych; w oparciu o statut archiwum, zarządzenia i regulacje NDAP i zgodnie z KPA.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Załatwianie spraw
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Małgorzata Witecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.09.2003 09:37