Regulamin organizacyjny

Tekst jednolity Regulaminu organizacyjnego Archiwum Państwowego w Opolu wg stanu na dzień 7 kwietnia 2018 r. stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2018 Dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Archiwum Państwowego w Opolu.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin organizacyjny
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Paweł Skawiński
Informację wytworzył:Sławomir Marchel
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2017 10:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.05.2018 15:47 Edycja dokumentu (Sławomir Marchel)
11.05.2018 15:47 Edycja dokumentu (Sławomir Marchel)
11.05.2018 15:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora AP w
Opolu z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia
nowego REgulaminu Organizacyjnego Archiwum Państwowego w
Opolu"

(Sławomir Marchel)
26.10.2017 08:53 Edycja dokumentu (Sławomir Marchel)
26.10.2017 08:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 16/2017 Dyrektora
Archiwum Państwowego w Opolu z dnia 23 października 2017
r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Archiwum Państwowego w Opolu"

(Sławomir Marchel)
10.10.2017 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 15/2017 Dyrektora
Archiwum Państwowego w Opolu z dnia 11 września 2017 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Archiwum
Państwowego w Opolu"

(Sławomir Marchel)
08.08.2017 11:41 Edycja dokumentu (Sławomir Marchel)
08.08.2017 11:39 Edycja dokumentu (Sławomir Marchel)
08.08.2017 11:38 Edycja dokumentu (Sławomir Marchel)
25.01.2017 12:00 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 17/2016
Dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu z dnia 19 września
2016 r. )z tekstem jednolitym regulaminu)" na "Zarządzenie
nr 17/2016 Dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu z dnia 19
września 2016 r. (z tekstem jednolitym regulaminu)"

(Sławomir Marchel)
25.01.2017 12:00 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie 17-2016 w
sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym
APO.pdf" na "Zarządzenie nr 17/2016 Dyrektora Archiwum
Państwowego w Opolu z dnia 19 września 2016 r. )z tekstem
jednolitym regulaminu)"

(Sławomir Marchel)
25.01.2017 11:51 Edycja dokumentu (Sławomir Marchel)
25.01.2017 11:45 Edycja dokumentu (Sławomir Marchel)
25.01.2017 11:45 Dodano załącznik "Zarządzenie 17-2016 w sprawie
wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym APO.pdf"

(Sławomir Marchel)
26.08.2015 13:52 Edycja dokumentu (Jolanta Bugaj)
26.08.2015 13:44 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 20/2015 Dyrektora AP w
Opolu z dnia 26.06.2015 r. /z tekstem jednolitym
regulaminu/"

(Jolanta Bugaj)
07.05.2014 11:40 Edycja dokumentu (Jolanta Bugaj)
07.05.2014 11:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 22/2013 Dyrektora AP w
Opolu z dnia 26.11.2013 r. "

(Jolanta Bugaj)
21.03.2014 12:42 Edycja dokumentu (Jolanta Bugaj)
21.03.2014 12:39 Edycja dokumentu (Jolanta Bugaj)
21.03.2014 12:38 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 13/2014
Dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu z dnia 19.03.2014
r." na "Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora AP w Opolu z dnia
19.03.2014 r."

(Jolanta Bugaj)
21.03.2014 12:34 Edycja dokumentu (Jolanta Bugaj)
21.03.2014 12:33 Dodano załącznik "Regulamin organizacyjny"
(Jolanta Bugaj)
21.03.2014 12:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora
Archiwum Państwowego w Opolu z dnia 19.03.2014 r."

(Jolanta Bugaj)
18.03.2014 15:03 Edycja dokumentu (Jolanta Bugaj)
27.09.2013 09:00 Edycja dokumentu (Jolanta Bugaj)
27.09.2013 08:40 Edycja dokumentu (Jolanta Bugaj)
27.09.2013 08:35 Edycja dokumentu (Jolanta Bugaj)
18.02.2010 10:20 Edycja dokumentu (Paweł Skawiński)
20.02.2006 14:56 Edycja dokumentu (Paweł Skawiński)
22.12.2003 10:40 Utworzenie dokumentu (Paweł Skawiński)