Podstawy prawne działania

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie działa na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.) oraz Statutu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie Zarządzenie nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Głównego Akt Dawnych. AGAD podlega bezpośrednio Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawy prawne działania
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Małgorzata Witecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2003 12:24