Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Olsztynie jest państwową jednostką budżetową.

Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 15, poz 148, 2003 r. z późn. zm.).

Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów statutowych Archiwum.

Archiwum Państwowe w Olsztynie posiada majątek o łącznej wartości netto 2.381.541,73 zł, w tym:

- nieruchomości o wartości 1.450.395,60 zł

- majątek ruchomy o wartości 931.146,13 zł

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Mariusz Korejewo
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.04.2004 09:36