Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznych


Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Archiwum Akt Nowych, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)

 

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Archiwum, proszone są o wypełnienie:
wniosku o udostępnienie informacji publicznejWypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres:


Kancelaria
Archiwum Akt Nowych
ul. Hankiewicza 1
02-103 Warszawa

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostęp do informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Małgorzata Budzyńska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2012 17:37