wersja do wydruku Roman Kusyk 04.01.2004 00:03

Więcej...

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Bez pisemnego wniosku udostępniana jest – w formie ustnej lub pisemnej – informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona.
Archiwum zastrzega sobie prawo żądania opłaty pokrywającej koszty udostępnienia informacji zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Proponujemy również odwiedzić poniższe witryny:


Skargi i wnioski w sprawach dotyczących działalności Archiwum Państwowego w Lublinie, w tym działalności Oddziałów zamiejscowych, są przyjmowane:

  • w Punkcie Obsługi Klienta (w oddziałach zamiejscowych - w kancelarii) w godzinach ich pracy,
  • osobiście przez Dyrektora Archiwum lub jego zastępcę w każdy poniedziałek w godzinach 15:30 - 17:00 w siedzibie Archiwum - Lublin, ul. Jezuicka 13.

Skargi i wnioski można również wnosić:

  • pisemnie na adres Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13, 20-950 Lublin
  • faksem: 081 528 61 46
  • pocztą elektroniczną: kanc@lublin.ap.gov.pl

Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor Archiwum lub jego zastępca, z wyjątkiem:

  • skarg i wniosków dotyczących zastępcy Dyrektora, które rozpatruje Dyrektor,
  • skarg i wniosków dotyczących Dyrektora, które są przekazywane do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Więcej...
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Roman Kusyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2004 00:03