wersja do wydruku Roman Kusyk 02.04.2004 08:32

Pracownia naukowa

Pracownie naukowe

Materiały archiwalne są udostępniane do bezpośredniego korzystania w pracowniach naukowych Archiwum.

Adresy pracowni naukowych Archiwum Państwowego w Lublinie

Godziny otwarcia pracowni naukowych

 

Zasady udostępniania

Podstawowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych określa ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1446).

 

Ograniczenia udostępniania

Ograniczenia udostępniania materiałów archiwalnych mogą przewidywać przepisy szczególne, np. dotyczące ochrony informacji niejawnych czy danych osobowych.

 

Procedury w Archiwum Państwowym w Lublinie

Ogólne zasady udostępniania określone zostały w zarządzeniu nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych

. Wyciąg z zarządzenia stanowi Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych archiwów państwowych.

Regulamin ogólnopolski

 

Szczegółowe unormowania dotyczące korzystania z akt w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Lublinie zawarte są w zarządzeniu Zarządzenie nr 5 Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udostępniania materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych w Archiwum Państwowym w Lublinie.

Regulamin lubelski

 

Opłaty

Materiały archiwalne udostępniane są bezpłatnie.

Opłaty za realizowane przez Archiwum usługi reprograficzne (skany, fotografie, kserokopie) określa Regulamin usług archiwalnych.

 

Co muszę zrobić?

Złożyć formularz "Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego"

przejdź do formularzy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pracownia naukowa
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Roman Kusyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2004 08:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.06.2017 00:27 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
21.06.2017 22:00 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
21.06.2017 21:59 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
21.06.2017 21:57 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
21.06.2017 21:53 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
21.06.2017 21:47 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
16.03.2016 23:14 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
20.02.2016 23:08 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
20.02.2016 23:06 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
20.02.2016 23:05 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
20.02.2016 22:19 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
30.03.2007 11:35 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
23.01.2007 08:39 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
23.01.2007 08:39 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
11.01.2007 17:06 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
11.01.2007 17:04 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
11.01.2007 15:58 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
11.01.2007 15:54 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
11.01.2007 15:39 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
28.02.2005 11:30 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
28.02.2005 11:28 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
04.01.2005 00:26 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
04.01.2005 00:24 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
10.12.2004 21:51 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
02.04.2004 08:32 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
02.04.2004 08:01 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
26.03.2004 08:03 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
13.02.2004 17:13 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
13.02.2004 17:10 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
16.01.2004 14:55 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
15.01.2004 10:45 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
05.01.2004 13:53 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
04.01.2004 12:45 Utworzenie dokumentu (Roman Kusyk)