wersja do wydruku Roman Kusyk 30.04.2004 09:16

Zastępca Dyrektora

Zastępca Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie

mgr Krzysztof Kołodziejczyk

tel. 081 528 61 43
e-mail: krzysztof.kolodziejczyk@lublin.ap.gov.pl

Kompetencje:

Zastępca dyrektora pomaga dyrektorowi w kierowaniu Archiwum. Do jego zadań należy w szczególności:

 • wykonywanie zadań w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa i przyznanych kompetencji,
 • nadzorowanie i koordynowanie prac komórek organizacyjnych Centrali Archiwum w zakresie działalności archiwalnej,
 • ogólny nadzór nad pracą komórek organizacyjnych w zakresie funkcji administracyjnych i technicznych,
 • przygotowywanie planów i sprawozdań z działalności Archiwum,
 • dekretowanie korespondencji wpływającej do Archiwum w zakresie działalności archiwalnej,
 • wykonywanie zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej, w szczególności redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • udział w opracowywaniu normatywów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Archiwum,
 • wykonywanie i koordynowanie w skali Archiwum zadań w zakresie zarządzania ryzykiem,
 • przygotowywanie informacji, analiz i opinii w zakresie problematyki archiwalnej na potrzeby dyrektora i Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • wykonywanie innych zadań i poleceń z zakresu działalności Archiwum,
 • zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności i kierowanie pracą Archiwum.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zastępca Dyrektora
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Roman Kusyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.04.2004 09:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż