wersja do wydruku Roman Kusyk 15.03.2004 16:12

Co to jest BIP

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.


Art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Jawność życia publicznego i przejrzystość działania władz publicznych należą do fundamentów demokratycznego państwa. Obywatelskie prawo do  wiedzy o działalności organów władzy i osób pełniących funkcje publiczne, zagwarantowane w art. 61 Konstytucji RP, zostało unormowane w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa zapewnia każdemu prawo do informacji publicznej - rozumiane jako uprawnienie do niezwłocznego uzyskania iformacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzącej z powszechnych wyborów.

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu i od osoby je wykonującej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Może podlegać ograniczeniom ze względu na:

  • ochronę informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych,
  • prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - ograniczenie to nie dotyczy jednak informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji (w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji) oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Jedną z form realizacji prawa do informacji publicznej jest Biuletyn Informacji Publicznej - urzędowy publikator teleinformatyczny, utworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej. Mówiąc prościej - jest to internetowe, powszechnie dostępne, źródło wiadomości o władzach i instytucjach publicznych, o ich działaniu, kompetencjach i majątku.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Co to jest BIP
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Roman Kusyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.03.2004 16:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.12.2004 20:38 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
15.03.2004 16:12 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
15.03.2004 16:03 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
15.03.2004 16:02 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
15.03.2004 16:00 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
04.01.2004 14:11 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
04.01.2004 14:10 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
04.01.2004 14:08 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
04.01.2004 12:52 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
03.01.2004 15:04 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
03.11.2003 10:05 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
11.09.2003 15:51 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
11.09.2003 15:45 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
09.09.2003 16:29 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
09.09.2003 16:21 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
02.09.2003 09:01 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
01.09.2003 09:25 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
01.09.2003 09:10 Utworzenie dokumentu (Roman Kusyk)