Podstawy prawne działania

Archiwum Państwowe w Lesznie utworzone zostało pod koniec 1950 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 r. /DzUrz Ministerstwa Oświaty nr 19, poz. 253/ w sprawie powołania oddziałów powiatowych wojewódzkich archiwów państwowych. Wydany 29 marca 1951 r. dekret o archiwach państwowych /DzU nr 19, poz. 149/ zmienił nazwę oddziały powiatowe na powiatowe archiwa państwowe. Od tego czasu aż do reformy z 1975 r. leszczyńskie archiwum nazywało się Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie. Po utworzeniu w czerwcu 1975 r. województwa leszczyńskiego, z dniem 1 lutego 1976 r. powołano - w miejsce zlikwidowanego Powiatowego Archiwum Państwowego w Lesznie- Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lesznie (zarządzenie nr 4 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 21.01.1976 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich archiwów państwowych).

W 1983 r. wprowadzono ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (DzU nr 38, poz. 173), która m.in. nazwę wojewódzkie archiwum państwowe zmieniła na archiwum państwowe. Od tego czasu leszczyńskie archiwum nosi nazwę – Archiwum Państwowe w Lesznie.

Obecnie jego działalność regulują:

  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1506 z późniejszymi zmianami),
  • Statut Archiwum Państwowego w Lesznie (Decyzja Nr 5 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Lesznie),
  • Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Lesznie regulujący wewnętrzną strukturę Archiwum.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawy prawne działania
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Barbara Ratajewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2003 10:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż