wersja do wydruku Beata Białek 13.02.2004 08:33

Majątek i finanse

 

1. Archiwum Państwowe w Kielcach jest państwową jednostką budżetową, działającą według zasad określonych w ustawie  o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(Dz.U.nr 157, poz.1240).

 

2. Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową jednostki.

 

Majątek

Archiwum Państwowe w Kielcach posiada majątek (aktywa trwałe)  o łącznej wartości 15 883 766,27 ,
w tym:

grunty o wartości 640 566,00 zł,

budynki o wartości 15 020 991,18 zł,

urządzenia techniczne i maszyny o wartości 80 181,41 zł,

inne środki trwałe o wartości 142 027,68 zł.

 

Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za 2017 rok.  

 

3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest wyłącznie Dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Beata Białek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.02.2004 08:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż