Przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków

Przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w Archiwum Państwowym w Koszalinie odbywa się zgodnie z „Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków” wprowadzonym Zarządzeniem nr 11 Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie z dnia 28 grudnia 2009 roku.
Skargi i wnioski można złożyć:

1.    Pisemnie na adres:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie  2
75-803 Koszalin.

2.    Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
 sekretariat@koszalin.ap.gov.pl

3.    Faksem na numer:
94 31 70 361

4.    Ustnie do protokołu, zgłaszających się w sprawie skarg i wniosków przyjmują:
Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie lub Zastępca Dyrektora
w poniedziałki w godz. 14:00 – 15:00,
tel. 94 31 70 360

Uwaga: Nadsyłane skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Andryszak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.02.2010 14:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż