Kierownicy oddziałów

 

Oddziały wewnętrzne:

 

Oddział I - opracowania i ewidencji zasobu archiwalnego -  dr Tomasz Hajewski

Oddział II - nadzoru archiwalnego - mgr Grażyna Przesmycka

Oddział III - przechowywania  zasobu archiwalnego - mgr Leszek Grochla 

Oddział IV - udostepniania zasobu archiwalnego i informacji naukowej - mgr  Elżbieta Matuszek

Oddział V - dokumentacji osobowej przechowywanej wieczyście lub czasowo - mgr inż. Piotr Lis

Oddział VI - konserwacji jednostkowej i masowej oraz reprografii- mgr Katarzyna Kwaśniewicz

Szef pracowni konserwacji masowej - mgr Tamara Domanik

Oddział VII - dokumentacji kartograficznej i technicznej - mgr Roland Banduch

Oddział VIII - badań naukowych, popularyzacji i wydawnictw - mgr Katarzyna Słysz-Szczucka

Oddziały zamiejscowe:

Oddział w Bielsku-Białej
mgr Paweł Hudzik

Oddział w Cieszynie
dr Anna Machej

Oddział w Gliwicach
mgr inż. Bogusław Małusecki

Oddział w Pszczynie
mgr Joanna Strońska-Przybyła

Oddział w Raciborzu
mgr Krzysztof Langer

 

Kompetencje kierowników określa statut i regulamin organizacyjny Archiwum.  

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kierownicy oddziałów
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Sławomir Korba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.07.2004 12:08