Prawo do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznych

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PIP, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania PIP, proszone są o wypełnienie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej (w załączniku).

Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres:

Archiwum Państwowe w Katowicach

Ul. Józefowska 104

40-145 Katowice

lub na adres mailowy: kancelaria@katowice.ap.gov.pl

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prawo do informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Sławomir Korba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.03.2004 08:45