Majątek i finanse

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum Państwowe w Katowicach jest państwową jednostką budżetową.
Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi  zmianami). Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

Archiwum Państwowe w Katowicach posiada majątek (środki trwałe) o łącznej wartości netto 28.933.937,65 zł, w tym:

-  Grunty                                                      -   9.730.906,00

-  Budynki                                                    - 18.271.204,41

-  Urządzenia techniczne i maszyny            -      277.874,77

-  Środki transportu                                      -       20.452,04

-  Inne środki trwałe                                    -      398.810,13

-  Środki trwałe w budowie                         -      234.690,30

Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie danych na 31.12.2016 r.
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Sławomir Korba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2004 12:12