kompetencje

Dyrektor Archiwum kieruje całokształtem jego działalności oraz czuwa nad prawidłową realizacją zadań statutowych. Do zakresu działania dyrektora Archiwum należy w szczególności:

 • ogólne kierownictwo w sprawach badawczych, organizacyjnych i administracyjnych,
  ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,
 • reprezentowanie Archiwum na zewnątrz,
 • przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,
 • dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,
 • wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz przewidywanych odrębnymi przepisami,
 • wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej,
 • czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników,
 • wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji,
 • kierowanie realizacją zadań ppoż., bhp i obronnych w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Waliś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.09.2003 15:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż