Akta osobowo-płacowe zlikwidowanych firm

Informacja dla osób poszukujących dokumentów osobowo-płacowych do celów emerytalno-rentowych oraz ustalenia kapitału początkowego dla funduszy emerytalnych.

Archiwa państwowe na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach gromadzą materiały archiwalne czyli akta wieczystego przechowywania o szczególnie ważnym znaczeniu historycznym. W związku z nowelizacją ustawy archiwalnej od kwietnia 2003 roku archiwa państwowe mogą również przechowywać tego rodzaju dokumentację.

Dokumentację potrzebną pracownikowi do ustalenia wymiaru emerytury czy renty - to jest o czasowym jedynie znaczeniu praktycznym - ma obowiązek zabezpieczyć zakład pracy. W przypadku jego likwidacji funkcje te scedował ustawodawca na organ założycielski, nadrzędny lub sukcesora, a gdy ich brak na syndyka lub likwidatora ustanowionego do przeprowadzenia procesu likwidacji danego zakładu. A więc zadanie zabezpieczenia akt płacowych i osobowych nie należy do zakresu działania archiwów państwowych.

Archiwum Państwowe w Gdańsku od szeregu lat gromadzi informacje o likwidowanych na terenie woj. gdańskiego jednostkach organizacyjnych, o występujących w takich sytuacjach sukcesjach dokumentacji oraz o sukcesorach tej dokumentacji i innych jej przechowawcach, w tym prywatnych. Zgromadzona w Państwowym Archiwum Gdańskim baza danych obejmuje około 1600 zakładów pracy - nie jest to jednak komplet jednostek organizacyjnych zlikwidowanych i zreorganizowanych po 1945 r. Informacje dostępne w bazie danych Archiwum Państwowe w Gdańsku zostały opublikowane w Internecie w ogólnopolskiej BAZIE DANYCH zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy.

Archiwum Państwowe w Gdańsku udziela bezpłatnie informacji osobom poszukującym informacji na temat akt osobowo-płacowych pod numerami telefonu: (058) 301 74 63 oraz (058) 301 74 64 (w dni robocze, z wyjątkiem sobót). Porady są udzielane również korespondencyjnie. Pytania można nadsyłać pocztą - wypełniając odpowiedni formularz.

Archiwum Państwowe w Gdańsku przekazało kopię swojej bazy danych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku. Gdański Oddział ZUS, Wydział Ubezpieczeń i Składek udziela zainteresowanym osobom kompetentnych informacji. Informacji w tej sprawie udziela również Zakład Obsługi Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod numerem telefonu (058) 301-05-71. Ponadto Departament Świadczeń Emerytalno - Rentowych ZUS opublikował w Internecie ogólnopolski wykaz ponad 10000 zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy  (adres: http://www.zus.pl/).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akta osobowo-płacowe zlikwidowanych firm
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Stanisław Flis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2003 12:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż