kompetencje

1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Archiwum oraz czuwa nad prawidłową realizacją zadań statutowych.
2. Do zakresu działania dyrektora Archiwum należy w szczególności:
ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo - badawczych,ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,
reprezentowanie Archiwum na zewnątrz,
przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,
dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,
wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz przewidzianych odrębnymi przepisami,
wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej,
czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i naukowych pracowników,
wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji,
kierowanie realizacją zadań p.poż, bhp i obronnych w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 5 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w Warszawie z dnia 19 września 1997 r. w sprawie nadania statutu Archiwum państwowemu w Gdańsku, Zarządzenie Nr 15 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w Warszawie z dnia 27 października 2000 r. w sprawie zmiany statutu Archiwum państwowemu w Gdańsku, §14.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Stanisław Flis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2003 18:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż