Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Gdańsku jest państwową jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową wg. zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz.1240). Majątek Archiwum Państwowego w Gdańsku stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie dla celów działalności statutowej Archiwum. 

Archiwum Państwowe w Gdańsku wraz z Oddziałem w Gdyni włada 2 budynkami o łącznej powierzchni magazynowej 2930,11 m kwadratowych. Centrala w Gdańsku posiada budynek położony w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 5. Oddział w Gdyni posiada budynek magazynowy w Gdyni przy ul. Handlowej 11.

Budżet Archiwum Państwowego w Gdańsku w 2010 roku zamyka się w kwocie 4 136 387 PLN.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Stanisław Flis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2003 12:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż