Przedmiot działalności

Do zadań Archiwum Państwowego w Gdańsku należy:

1. kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym,
2. przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych,
3. ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych,
4. udostępnianie materiałów archiwalnych,
5. prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej,
6. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej o materiałach archiwalnych i archiwach,
7. prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego,
8. wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji oraz zaświadczeń z przechowywanych materiałów archiwalnych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Stanisław Flis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2003 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż