Majątek i finanse

  Archiwum Państwowe w Częstochowie jest państwową jednostką budżetową. Gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o roczne plany finansowe zatwierdzane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

 

Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową.

 

 

Archiwum Państwowe w Częstochowie zarządza budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej 2388 metrów kwadratowych.

 

Archiwum Państwowe w Częstochowie posiada majątek (środki trwałe) o łącznej wartości netto 1.600.632,28 zł:

-    nieruchomości o wartości 654.717,69 zł – budynek Archiwum przy ul. Rejtana 13 w Częstochowie,

-    majątek ruchomy o łącznej wartości 945.914,59 zł – komputery, wyposażenie biur, urządzenia techniczne.

 

Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za rok 2017.

 

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Magdalena Wawrzkiewicz-Gajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2003 10:10